Home Testy sędziowskie
by Karol

Każdy czynny sędzia przed egzaminem musi okazać aktualną i ważną kartę zdrowia lub zaświadczenie potwierdzające gotowość do egzaminu biegowego.

W dniu egzaminu należy stawić się w wyznaczonym przez KS miejscu tak aby przystąpić punktualnie o wyznaczonej godzinie do egzaminu teoretycznego lub biegowego.

W przypadku chęci zamiany dnia egzaminu sędzia proszony jest o kontakt z opiekunem swojej klasy rozgrywkowej.

 

Forma egzaminu:

 1. Najpierw sędziowie przystępują do egzaminu teoretycznego – 30 pytań z zakresu Przepisów gry w Piłkę Nożną

 2. Następnie każdy sędzia przystępuje do części pierwszej egzaminu biegowego – biegi krótkie

 3. Część druga egzaminu biegowego to bieg interwałowy

Sędziowie, którzy otrzymali do dyspozycji zegarki monitorujące zapis tętna zobowiązani są do używania ich w trakcie egzaminów kondycyjnych oraz dostarczenia plików z zapisem tętna zarejestrowanym w trakcie ich odbywania.

W przypadku niespełnienia tego wymogu Zarząd KS LZPN może uznać egzamin kondycyjny za niezaliczony.

 

TEST TEORETYCZNY (każdy sędzia może uzyskać maksymalnie 30 pkt; test zawiera 30 pytań z zakresu Przepisów gry w Piłkę Nożną)

Zasady punktacji z egzaminu teoretycznego:

 • odpowiedź pełna –1 pkt.,

 • odpowiedź niepełna (w zakresie braku napomnienia) –0,5 pkt.,

 • odpowiedź niepełna (błędna w zakresie napomnienia) –0,5 pkt.,

 • brak zaznaczonej odpowiedzi, odpowiedź zaznaczona ołówkiem lub odpowiedź zaznaczona i poprawiona –0,00 pkt.,

 • odpowiedź błędna (w zakresie kary zespołowej lub decyzji o karze wykluczenia z gry) –0,00 pkt

Minimum zaliczeniowe

III, IV liga Klasa Okręgowa – odpowiedź poprawna na co najmniej 24 pytania

Klasa A, B , NKL – Odpowiedź poprawna na co najmniej 21 pytań

 • Egzaminy dla sędziów III ligi zostaną przygotowane i przeprowadzone przez Centralną

Komisję Szkoleniową KS PZPN (dwukrotnie) .

 • Egzaminy dla sędziów IV ligi  zostaną przygotowane przez Komisję Szkoleniową KS LZPN ( trzykrotnie).

 • Egzaminy pozostałych klas przygotowuje macierzysty okręg sędziego.

EGZAMIN KONDYCYJNY (składa się z dwóch testów)

TEST 1 – SPRINTY

Sędziowie zobowiązani są do przebiegnięcia 6 odcinków z możliwością 1 poprawki

Schemat biegu krótkiego

Biegi krótkie – schemat

Rodzaj biegu – klasa sędziegoIlość odcinkówCzas na zaliczenieMaksymalny odpoczynek
III Liga6x 40 m6,0 sek60 sek
IV LIGA6x 40m6,0 sek60 sek
Okręgowa6x 40 m6,4 sek 60 sek
A,B, NKL (pozostali sędziowie)6x 40 m6,4 sek 60 sek

TEST 2 – BIEG INTERWAŁOWY

 • Sędziowie muszą ukończyć 40 biegów x 75 m oraz 25 m chodów – interwał. Dystans taki odpowiada 4 000 m lub 10 okrążeniom bieżni 400-metrowej.

 • Sędziowie mogą ukończyć 48 biegów x 75 m oraz 25 m chodów – interwałowo. Dystans taki odpowiada 4 800 m lub 12 okrążeniom bieżni 400-metrowej – oznacza to bardzo dobre przygotowanie kondycyjne sędziego.

Bieg interwałowy – schemat połowy jednego okrążenia (w skład 1 okrążenia wchodzą 4 odcinki 75 m i 4 odcinki 25m).

Rodzaj biegu – klasa sędziego1 odcinek 75m1 odcinek 25m2 odcinek 75m
2 odcinek 25m
III Liga15 sekund18 sekund15 sekund18 sekund
IV Liga15 sekund20 sekund15 sekund20 sekund
Okręgowa15 sekund20 sekund15 sekund20 sekund
A,B, NKL (pozostali sędziowie ) + seniorzy17 sekund24 sekund17 sekund24 sekund
 •  Sędziowie powyżej 40 roku życia obowiązuje tylko bieg interwałowy (6 okrążeń na zaliczenie)

PRZYDATNE PLIKI

MP3 nowych testów (15/18;15/20;)  – POBIERZ

Prezentacja NOWEGO EGZAMINU BIEGOWEGO (PZPN) – POBIERZ

MP3 testu starego 30/40   – POBIERZ

STRONA Z TESTAMI SĘDZIOWSKIMI – http://testysedziowskie.pl/