Zarząd KS LZPN informuje, że wiosenna sesja egzaminacyjna planowana jest w dniach: 6-10.03.2022 r., zaś testy poprawkowe w dniach 27-31.03.2022 r.

Dokładny harmonogram wraz z miejscem przeprowadzenia testów zostanie podany w terminie późniejszym. Wskazane terminy mogą ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.