Egzaminy poprawkowe - jesień 2023r.

  • Zarząd KS LZPN informuje o terminie egzaminów poprawkowych:
  • – dla obserwatorów – w dniu 10.10.2023 r. (miejsce i godzina zostaną podane w terminie późniejszym),
  • – dla sędziów – w dniu 19.10.2023 r. w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 2 – godz. 17.00 – test teoretyczny; 
  • godz. 17.30 – test sprawnościowy.