PRZYPOMNIENIE O SKŁADKACH NA KFD

Koleżanki i Koledzy !


Przypominamy o obowiązkowej opłacie na KFD – termin do 31 marca 2024 włącznie ! 


Płatność należy wykonać na poniższe konto:  30 1160 2202 0000 0003 1981 6830 (brak możliwości zapłaty przez biuro LZPN)

Tytuł przelewu (wzór): Sędzia, Obserwator – imię i nazwisko, KS LZPN – składka na KFD za 2024 r


LINK DO PEŁNEGO REGULAMINU KFD