RELACJA ZE SZKOLENIA PLENARNEGO z dnia 5 marca 2024

Spotkanie plenarne przed rundą wiosenną sezonu 2023/2024, które odbyło się 5 marca zgromadziło liczne grono sędziów i obserwatorów piłkarskich, by przedyskutować kluczowe kwestie dotyczące nadchodzącej części sezonu. Spotkanie zostało podzielone na dwie główne części, z których każda poruszała istotne zagadnienia związane z pracą i rozwojem arbitrażu piłkarskiego w naszym województwie.

Pierwsza część spotkania została poprowadzona przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów LZPN – Jacka Walczyńskiego, który szczegółowo omówił sprawy organizacyjne oraz wprowadzone zmiany. Na początku przedstawione zostały wartości oparte w szczególności na szacunku, jakimi posługuje się Kolegium Sędziów. Istotną częścią spotkania było wręczenie Honorowych Odznak LZPN oraz PZPN, które zostały ofiarowane m. in przez Prezesa Lubelskiego Związku Piłki Nożnej – Zbigniewa Bartnika oraz Przewodniczącego KS PZPN – Tomasza Mikulskiego. Odznaczenia te mają stanowić wyraz uznania dla zaangażowania i profesjonalizmu sędziów oraz obserwatorów.
Kluczowe zmiany, które zostały wprowadzone od nadchodzącej rundy to:
▪️Podwyżki dla sędziów oraz nowe ekwiwalenty, które plasują nas wysoko na tle kraju,
▪️100% stawki za drugi mecz w sytuacji, gdzie sędzia został obsadzony na dwa mecze młodzieżowe na tym samym obiekcie,
▪️Ochrona prawna, którą sędziowie będą mogli otrzymać w razie wszelkiego rodzaju naruszeń natury cielesnej, werbalnej czy w razie poczucia zagrożonego bezpieczeństwa.

Wprowadzone zmiany są owocem pozytywnych rozmów Zarządu Kolegium Sędziów LZPN i Zarządu LZPN. 🤝

Druga część spotkania została poprowadzona przez sędziego międzynarodowego – Łukasza Kuźmę, który skupił się na szkoleniu dotyczącym interpretacji i stosowania art. XII. Szczegółowo zostały omówione przypadki i sytuacje, w których zastosowanie ma wspomniany artykuł, podkreślając jego znaczenie dla zachowania sprawiedliwości na boisku. Podczas prezentacji uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań oraz dyskutowania o trudnych przypadkach, co przyczyniło się do lepszego zrozumienia przepisów i wypracowania jednolitego podejścia do ich interpretacji.

Spotkanie plenarne stanowiło ważny moment w przygotowaniach do rundy wiosennej sezonu 2023/2024, zapewniając platformę do wymiany doświadczeń, wiedzy oraz omówienia zmian, które mają na celu podniesienie poziomu lubelskiego arbitrażu piłkarskiego. Inicjatywa ta przyniesie pozytywne skutki wśród naszych sędziów, którzy wyrażają chęć do podjęcia nowych wyzwań w nadchodzącej części sezonu.