Spotkanie plenarne - 29.08.2023r.

Zarząd KS LZPN zaprasza wszystkich sędziów i obserwatorów na stacjonarne spotkanie plenarne połączone ze szkoleniem, które odbędzie się w dniu 29.08.2023 r. o godz. 18.00. Miejsce przeprowadzenia spotkania oraz jego program zostaną podane w terminie późniejszym.