Problemy z pzpn24 – rozwiązanie.

Wszelkie problemy z działaniem pzpn24 zgłaszamy na wsparcie@pzpn.pl lub nr tel: 732-122-222 – preferowany kontakt mailowy. Zgłaszający opisuje problem dołączając zrzuty ekranu z nieprawidłowym działaniem systemu, dodatkowo wpisuje swoje nazwisko i imię, pesel oraz Lubelski ZPN w treści zgłoszenia.

Przepisy Gry 20/21

Informujemy, że w siedzibie Lubelskiego Związku Piłki Nożnej są do nabycia „Przepisy Gry 20/21″ w cenie 12 zł.  Sekretariat LZPN prosi sędziów o odliczoną kwotę dwunastu złotych. Przepisy Gry są w formie książkowej oraz zaktualizowane ze wszystkimi zmianami, których nie było w wersji elektronicznej.

Rozliczanie delegacji sędziowskich w IV lidze i klasie Okręgowej (Lublin)

Sędziowie i obserwatorzy/delegaci wyznaczani na zawody IV ligi i klasy Okręgowej nie wysyłają delegacji do Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Związek dokona rozliczenia w formie przelewu na konto bankowe sędziego. Warunkiem otrzymania przelewu do 10 każdego miesiąca jest akceptacja meczu w systemie pzpn24, zgodnie z regulaminem rozgrywek IV ligi i klasy Okręgowej. Sędziowie mają obowiązek wprowadzania…

Pismo Zarządu Kolegium Sędziów do Prezesa Lubelskiego Związku Piłki Nożnej

Lublin, 16.07.2020 r. Pan Zbigniew Bartnik Prezes ZarząduLubelskiego Związku Piłki Nożnej Kolegium Sędziów Lubelskiego Związku Piłki Nożnej z głębokim niepokojem przyjęło Uchwałę nr V/61 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ryczałtów dla sędziów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz rozgrywek młodzieżowych na szczeblu Wojewódzkich ZPN, która w…

Komunikat Lubelskiego Związku Piłki Nożnej dla sędziów dotyczący sezonu 2020/21

Warunkiem bezwzględnym do  obsady zawodów – wszystkich meczów w rozpoczynającym się sezonie 2020/21 na obszarze LZPN  jest przesłanie na adres mailowy: lubelski@zpn.pl podpisanego czytelnie oświadczenia oraz Oddziału, który reprezentuje sędzia. Złożone dotychczas oświadczenia są obowiązujące i nie ma potrzeby ponownego ich składania. Zaktualizowane oświadczenie sędziego zgodne z RODO Oświadczenie_sędziego-mecze-turnieje-od 20.06.2020 RODO

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN V/2020 Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE RYCZAŁTÓW DLA SĘDZIÓW IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH

  Uchwała nr V/61 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  w sprawie ryczałtów dla sędziów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz rozgrywek młodzieżowych na szczeblu Wojewódzkich ZPN Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Przyjmuje się „Tabelę ryczałtów dla sędziów IV ligi…